Ali Tizghadam
11-Jul-2010 (one comment)
سالها بود او راندیده بودم در واقع از همان ۱۷ سال پیش که دانشکده فنی را ترک کردم و افسوس که پس از این هم او را نخواهم دید>>>
Ali Tizghadam
26-Mar-2010 (one comment)
بزرگترین دست آورد سال کهنه این بود که فهمیدیم با مشت گره کرده نمی توان دست کسی را فشرد، پس دستها را گشودیم و مهربانی را تجربه کردیم>>>
Ali Tizghadam
18-Dec-2009 (one comment)
نکته ای که در صحبتهای آقای براهنی وجود داشت و شدیدا اسباب تعجب بود تاکید ایشان روی این موضوع بود که جنبش سبز شکست خورده است>>>
Ali Tizghadam
17-Sep-2009 (one comment)
از نظر من این جنبش کاملا شناسنامه دار و با هویت است، هدف را نیز می شناسد و تاکتیکهای خود برای رسیدن به آن را نیز تعیین کرده است>>>