نگاهی به کارنامه پر از ارشاد سردار زارعی
7Tir.com
18-Apr-2008 (one comment)

سخنگوي قوه قضائيه مي گويد رضا زارعي فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي استان تهران همچنان در بازداشت ‏به سر مي برد. پيش از اين نيز محسن قاضي، بازپرس شعبه پنج دادسراي کارکنان دولت خبر بازداشت مجدد اين ‏فرمانده ارشد نيروي انتظامي را تائيد کرده و گفته بود که وي از ۲۵ اسفند با حکم ۵ قاضي دادگاه بازداشت شده ‏است.با اين حال هنوز کسي رسما تایید نکرده که مجري اصلي “طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با بدحجابي” با ۶ زن بي حجاب ‏در حال [] دستگير شده است.

>>>
News Goffer

'guiding' others while gettin' some

by News Goffer on

این آقا همان رییس پلیس تهران است که  با شش زن روسپی در خانه ای در تهران دستگیر شد.  زنان دستگیر شده گفتند سردار زارعی آنها را وادار به انجام نماز جماعت در حالی که برهنه بوه اند می کرده است.  نکتهء مهم راجع به این شخص که در این مقاله نیز منعکس شده است این است که این آقا معرف و مجری طرح "ارشاد" بوده است و در این راه هزاران زن و مرد جوان ایرانی را به دلیل "بدحجابی" یا آرایش یا پوشیدن چکمه یا زدن ژل به موهای سر بازداشت و روانهء زندان کرده است.Share/Save/Bookmark