گوشه ای از زندگی گوزن زرد ایرانی
aftab news agency
08-May-2008 (2 comments)

گوزن زرد ایرانی منطقه حیات وحش دشت ناز ساری در استان مازندران .

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark

 
default

Gavazne Zard

by Gougouli (not verified) on

How come? Because you were obviously not interested in wildlife and the environment before the revolution, when Eskandar Firuz saved the last ones. We owe them to him. Their numbers must have increased considerably, since they are still there. And this despite the fact that, immediately after the revolution, a number of thugs captured many of them, slit their throats and ate them. I guess that's the sort of freedom these savages expected of a revolution.


Jahanshah Javid

Beautiful

by Jahanshah Javid on

How come we have not seen more of these beauties in the works of photographers and documentary makers? Lovely. Thank you for posting.