تارنمای زبان فارسی آغاز به کار کرد
webna.ir
24-May-2008

وبنا - سایت زبان فارسی از ٢٤ اردیبهشت ١٣٨٧ بر روی اینترنت قرار گرفته است. این سایت به طور تخصصی به زبان فارسی می‌پردازد و در راستای پاسداشت زبان فارسی، بالنده کردن این زبان و آشتی دادن این زبان با فن‌آوری‌های نو تلاش اش می‌کند. به گفته مدیر سایت تمام علاقه مندان می‌توانند با فرستادن مطالب خود با این تارنما همکاری کنند. همچنین نرم‌افزار این تارنما به شکلی نوشته شده است که در صورتی که به صورت همکار ثابت با آن همکاری نمایید می‌توانید خودتان مطالبتان را بر روی تارنما ارسال کنید. برای مشاهده سایت به آدرس //www.persianlanguage.ir مراجعه کنید.

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark