نادر ابراهیمی، نویسنده ایرانی، درگذشت
BBC Persian online
05-Jun-2008

نادر ابراهیمی نویسنده، تصویرگر و سینماگر ایرانی، بعد از ظهر روز پنج شنبه پس از تحمل ۹ سال بیماری در سن ۷۳ سالگی در بیمارستانی در تهران در گذشت.

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark