ایران دعوت از رئیس کلمبیا را پس گرفت
BBC Persian
15-Jun-2008 (2 comments)

مقام های ایرانی از قول قبلی خود برای دعوت از لی بالینجر رئیس دانشگاه کلمبیای نیویورک برای سفر به ایران صرف نظر کرده اند

>>>
ImtheKing

the guy is not kosher

by ImtheKing on

Despite the first invitation of Ahmadinejad to the Columbia university president, Lee Bellinger, for visting Iran; Authorities have declined the invitation...


Share/Save/Bookmark

 
default

He is smater than that

by amir reza (not verified) on

The president of Colombia university is smarter that to accept the Iranian invitation to go to iran,after the nice words he had for president of Iran:)