اظهارات براون درباره تحریم‌های بیشتر ایران
BBC Persian
16-Jun-2008

نخست وزیر بریتانیا پس از مذاکره با رئیس جمهور ایالات متحده در لندن، از وضع تحریم های تازه علیه ایران سخن می‌گوید

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark