حک شاهنامه بر روی سنگ توسط دو استاد سنگ تراش
www.jadidonline.com
18-Jun-2008 (one comment)

سلطانی و معمر دو حکاک مشهدی هستند که می گویند " زمانی که سنگ را از کوه جدا می کنید صدای ناله ای از آن شنیده می شود که نشان اعتراض اوست و وقتی دستان هنرمند بر روی سنگ خشن، نقشی می آفریند گویی سنگ از او راضی می شود وشروع می کند به جلوه نمایی." اين دو تلاش دارند تا شاهنامه، شاهكار فردوسى بزرگ را بر روى سنگ حك كنند و از خود اثرى ماندگار به جا گذارند.

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark

 
azaadeh

nice..

by azaadeh on

really enjoyed watching this clip, thanks for your post.