کشف دژ هخامنشيان در مصر
Cultural Heritage News Agency / Egypt state Information Service
17-Jun-2008 (one comment)

باستان‌شناسان مصري به تازگي موفق به کشف دو قلعه باستاني در نقاط مختلف مصر شدند. حضور هخامنشيان در مصر به دوران کمبوجيه پسر کوروش باز مي‌گردد. او درسال ??? پيش از ميلاد، در لشکر‌کشي به مصر توانست مقابل فرعون پسامتيخ سوم (Psammetichus III) از سلسله بيست و ششم فراعنه مصر پيروز شود و آن کشور را به يکي از ساتراپي‌ها يا ايالات هخامنشي تبديل کرد

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

wow

by Abarmard on

What a cool story. Thanks