منشور كوروش بعد از 130سال به ايران باز مي گردد
ISNA
17-Jun-2008

با توافق موزه‌ي بريتانيا و موزه‌ي ملي ايران منشور كوروش كه 130 سال است، از كشور خارج شده در موزه‌ي ملي ايران به‌نمايش درمي‌آيد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در ديدار رؤساي دو موزه كه در موزه‌ي ملي ايران برگزار شد، روبرت نيل مك گريگور ـ مدير موزه‌ي بريتانيا ـ با اشاره به رايزني‌هاي صورت‌گرفته در اين‌باره، گفت: موزه‌ي بريتانيا آمادگي خود را براي نمايش منشور جهاني كوروش بعد از 130 سال، به ايران به‌طور رسمي اعلام مي‌ك

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark