برگزاری مراسم سالگرد تولد رودکی در سازمان ملل
BBC
19-Jun-2008 (one comment)

مراسم 1150 امین سالگرد تولد رودکی شاعر پارسی زبان چهارشنبه شب در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

>>>
Hajminator

Hommage

by Hajminator on

If one doesn't have his sidom,

Arriving at his age,

It can be taught by no teacher

In the world 

 


Share/Save/Bookmark