'امپراتوری فراموش شده' حاصل روايات يونانی و کاهلی ايرانی
BBC
23-Jun-2008
طبق گزارش خبرگزاری های ایرانی، مدیر موزه بریتانیا که به تهران سفر کرده در دیدار با رئیس موزه ملی ایران، آمادگی این موزه را برای نمایش منشور کوروش در ایران اعلام کرده است. گفته شده که این منشور 130 سال پیش از ایران به خارج از کشور منتقل شده است. >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark