سکه‌های عرب - ساسانی
radiozamaneh.com / بیژن روحانی
23-Jun-2008

حساس بودن نسبت به تحریف مسایل تاریخی گرچه حساسیتی است درست، اما گاهی این حساسیت‌ها ناشی از یک سوء‌برداشت است. همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شده بود، میراث یا ثروت‌های تاریخی و هنری به دلیل پیوند و آمیختگی با مسایل قومی و فرهنگی، به راحتی می‌تواند عاملی برای برانگیختن حساسیت‌های فوق باشد. از این رو همواره محتاج بررسی دقیق و تا حد امکان بی‌طرفانه هستند

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark