شفاف ترین هشدار ایران به غرب در مورد برنامه اتمی
BBC persian
26-Jun-2008

در پی اعمال تحریم های تازه از سوی اتحادیه اروپا بر ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با عباراتی تند به غرب هشدار
داده است که اگر روش کنونی خود را ادامه دهد به زودی مقابل "عمل انجام شده" قرار خواهد گرفت

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark