فرمانده ارشد آمریکایی خواستار احتیاط در مورد ایران
BBC Persian
03-Jul-2008

بلندپایه ترین افسر نظامی آمریکا گفته است که گشودن یک جبهه سوم در خاور میانه با حمله به ایران "با فشار شدید" برای نیروهای آمریکایی همراه خواهد بود.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark