پورمحمدی 'رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد'
BBC Persian
03-Jul-2008

براساس برخی گزارش ها، وزیر سابق کشور به سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمهوری اسلامی منصوب شده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark