بررسی آثار فروغ فرخزاد در دانشگاه منچستر
BBC Persian online / آزاده سعیدی
06-Jul-2008

تاثیر ماندگار آثار فروغ فرخزاد بر ادبیات معاصر ایران به گفته بسیاری انکارناپذیر و به باور برخی ممتد و در جریان است. نگاهی به آثار فروغ فرخزاد، تاثیر او بر ادبیات ایران و جهان و نیز جهانی شدن کار و آثار او، محور موضوعات مطرح شده در کنفرانس دو روزه ای در دانشگاه منچستر بریتانیا بود

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark