اوباما: موضع گیری علیه ایران نفت را گران کرد
BBC persian
07-Jul-2008

باراک اوباما، سناتور دموکرات و نامزد بالقوه نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید موضع گیری کشورش در برابر برنامه هسته ای ایران به افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی دامن زده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark