تاکید بر دفاعی بودن موشک ها، اعتراض به 'فضاسازی' غرب
BBC Persian
11-Jul-2008

ایران در واکنش به انتقاد کشورهای غربی از آزمایش های موشکی تازه این کشور تاکید کرده است که این اقدام تنها جنبه دفاعی داشته و به آنچه "فضاسازی" غرب و رسانه های "وابسته به آن" خواند اعتراض کرده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark