اعتراض به بازداشت دو فعال برجسته ایدز در ایران
BBC persian
21-Jul-2008

بازداشت دو متخصص در ایران که برای بیش از دو دهه نقشی پررنگ در برنامه های اچ آی وی/ایدز این کشور داشته اند با اعتراض هایی روبرو شده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark