روستاي پيش از سفال در لايه نگاري تل آتشي شناسايي شد
Cultural Heritage News Agency
06-Aug-2008

در لايه نگاري تل آتشي واقع در جنوب شرق ارگ بم متعلق به دوره مفرغ بقاياي معماري از يک روستاي اوليه پيش از سفال شناسايي شد. وسعت بقاياي معماري اين محوطه 5.7 هکتار است و بقاياي باقي‌مانده در بالاترين سطوح نيز بيانگر ترک ساکنان اين جامعه در آستانه نوسنگي با سفال و استقرار آنان در غرب منطقه به دليل محدوديت‌هاي زيست محيطي بوده است.

>>>
recommended by ebi amirhosseini

Share/Save/Bookmark