جنجال درباره نقل قول احمدی نژاد از رهبر ایران
BBC
06-Aug-2008 (one comment)

دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در یک اقدام کم سابقه به اظهارات روز گذشته محمود احمدی نژاد و مقاله انتقاد آمیز روزنامه کیهان به آن، واکنش نشان داده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
default

Mahmoud az sar e ma ham ziyadeh

by Mahmoodak (not verified) on

Iranian people surely deserve him.