ایران، مساله ای که پاسخ آمریکا به گرجستان را تغییر می دهد؟
BBC
15-Aug-2008

آقای لاوروف، در پی اظهارات رییس جمهوری آمریکا گفت:"آمریکا باید یک روز بین یک رابطه نسبتا مجازی با گرجستان و همکاری واقعی با روسیه بر سر مسایلی که به طور جدی نیازمند اقدامات دسته جمعی است، یکی را انتخاب کند."

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark