حمایت رهبر ایران از ادامه کار احمدی نژاد برای چهار سال دیگر
BBC
24-Aug-2008

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار به طور علنی حمایت خود از ادامه کار دولت محمودی احمدی نژاد، رئیس جمهور، برای چهار سال دیگر را اعلام کرده است

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark