زینب بایزیدی به چهار سال حبس و تبعید محکوم شد
Radio Farda
24-Aug-2008 (one comment)

يک دادگاه تجديد نظر در شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربی، حکم چهار سال زندان و تبعید برای زينب بايزیدی از فعالان حقوق زنان را تاييد کرد

خانواده زينب بايزيدی گفته اند که اتهام فرزند آنها، انتخاب نام کردی برای فروشگاه خود و همچنين فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء است

.

 

>>>
recommended by Babak Khorramdin

Share/Save/Bookmark

 
Shining Head

Good for you to ...

by Shining Head on

It is good that you believe RADIO FARDA, an organ of the CIA. The same organ that brought missery and dispare to Iran in 1953, and since.