احمدی نژاد: ایران موشک ماهواره ‌بر جدید پرتاب می کند
BBC persian
25-Sep-2008

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، ضمن توضیح سیاست های داخلی و خارجی خود، از پرتاب یک موشک ماهواره بر جدید به فضا خبر داده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark