اوضاع دانشگاه شیرازدوباره متشنج شد
Iran-Tribune, Gooya News / خبرنامه شیراز
16-Oct-2008 (one comment)

یکی از دانشجویان که مدعی بود کریمی در حرف‌های خود به وی اهانت کرد، خواستار پاسخگویی شد که مجری اعلام کرد وقت جلسه به اتمام رسیده است. وقتی این دانشجو خواسته خود را مصرتر پیگیری کرد عده‌ای از اعضای انجمن اسلامی مستقل و بسیج به طرف وی حمله کردند که این عمل باعث ایجاد زد و خورد بین این گروه و سایر دانشجویان شد. نیروهای بسیج با حمله به یکی از دانشجو پیراهن وی را پاره کردند که این امر باعث خشم بیشتر دانشجویان و بالا گرفتن زد و خورد شد. دانشجویان حاضر در سالن با شعار «توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد» اعتراض خود را به فعالیت‌های سرکوبگرانه نیروهای بسیج نشان دادند.

>>>
IRANdokht

ما زن و مرد جنگیم

IRANdokht


صحبت یک برگ نیست،

وای جنگل را بیابان میکنند،

هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا،

آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند.Share/Save/Bookmark