با ایران مذاکره می کنیم
BBC persian
20-Oct-2008

کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا می گوید کشورش آماده است بر سر برنامه هسته ای ایران با این کشور مذاکره کند.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark