ابلاغ بخشنامه‌ي هماهنگي زمان‌ پرواز هواپيماها هنگام نماز
ISNA
22-Nov-2008

شركت‌هاي هواپيمايي بايد زمان پرواز را به گونه‌اي هماهنگ كنند كه حتما با وقت اذان و انجام فريضه‌ي الهي تداخل پيدا نكند تا مسافران بتوانند از اين زمان براي انجام فريضه‌ي نماز استفاده كنند

>>>
recommended by bahram9821

Share/Save/Bookmark