درگیری دیروز مردم با شهرداری منطقه 7
peik net
24-Nov-2008 (one comment)

مردم خطاب به مامورانی که خانه یک مجروح جنگی را در در مسیر جاده مطهری- شریعتی خراب کردند: دولتی که وزیر کشورش در خانه 30 میلیاردی می نشیند، باید خانه محقر مردم را بر سرشان خراب کند. مجروح جنگی، درحالیکه پیراهن خود را شکافته و سینه مجروح خویش را به ماموران دادستانی نشان میداد: خانه امثال من را ویران می کنید. چرا سراغ رستوران 7 میلیاردی سرخوش نرفتید که در همین طرح است؟ نماینده دادستانی کل کشور: برای خودت کردی که رفتی جبهه و جنگ. به من چه مربوط است؟

>>>
recommended by IRANdokht

Share/Save/Bookmark

 
default

سربازان رضا پهلوی

ملا محمد باقر مجلسی (not verified)


ما همه سرباز تو ایم رضا پهلوی

ما همه جانباز تو ایم رضا پهلوی

برگرد به وطن منتظریم رضا پهلوی

ریشه آخوند کثیف را تو بسوز رضا پهلوی