احمدی نژاد سربازان اسرائیلی را به نافرمانی فراخواند
BBC persian
15-Jan-2009 (4 comments)

رئیس جمهوری ایران در اقدامی کم سابقه با مخاطب قرار دادن مردم اسرائیل از آنها خواست در باره عملیات در غزه به دولت اسرائیل اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در گفتگویی با چند شبکه تلویزیونی، از ساکنان اسرائیل خواست به خیابان ها بریزند و به سربازان اسرائیلی توصیه کرد از دستور فرماندهان خود برای "کشتن زنان و کودکان" سرپیچی کنند.

>>>
Hajminator

‫اونا هم میگند:‌ آی به چشم!

Hajminator


جمهوری اسلامی، اسرائیل را به رسمیت نمشناسه ولی ‫مردمش را مخاطب قرار میده و سربازاشو به نا فرامانی فرامیخوانه. به این میگن سیاست آخوندی!


Share/Save/Bookmark

 
capt_ayhab

All I can do is to laugh,

by capt_ayhab on

All I can do is to laugh, This guy[Ahmadinejad] is crazier than bush. LOOOOOL

capt_ayhab [-YT]


Hajminator

Zion

by Hajminator on

8910, is your number ? thought it was 664.

 

 


default

To Haji:You offend a lot of people in here and wound their pride

by Anonymous8910 (not verified) on

Please stop mocking Ahmainejad, mullahs and Islamic Republic. you offend a lot of their supporters in here.