یهودیان ایران چه می گویند
BBC
24-Feb-2009

در پاسخ می گوید: " بگذارید آنها شعار مرگ بر اسرائیل، بدهند. من 43 سال است صاحب این مغازه هستم و هرگز مشکلی نداشته ام. من برای دیدن خویشاوندانم به اسرائیل رفته ام. اما وقتی اتفاقی مانند حمله به نوار غزه را می بینم واکنشم مثل هر ایرانی دیگر است."

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark