«نصر من ا… و فتح قریب، چیزی نمانده به طلوع سپید»
7tir.com / 7tir.com
13-Apr-2009 (one comment)
LalehGillani

تحصن دانشجویان معترض بابل

LalehGillani


صدها دانشجوی معترض دانشگاه صنعتی بابل از ساعت ۱۱:۳۰ روز یک شنبه 23 فروردین 1388 تحصن روز دوم خود را با اعتصاب غذای گسترده آغاز کردند. بیش از ۸۰۰ تن از دانشجویان در این اعتصاب غذا شرکت کرده و غذای امروز خود را به بهزیستی اهدا کردند و سینی های خالی را از سلف دانشگاه تا دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دکتر امینی راد چیدند.Share/Save/Bookmark