Another Bahai from shiraz arrested!
iranpressnews / amigo19
25-Apr-2009

نیروهای امنیتی پس از یک بار احضار تلفنی و یک احضار با احضاریه مبهم در فروردین ماه سال جاری، سرانجام صبح امروز مورخه 5 اردیبهشت ماه با در دست داشتن حکم جلب از شعبه 10 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی رضایی، به منزل آقای وحدت دانا، شهروند بهایی ساکن شیراز مراجعه و نامبرده را بازداشت و به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل نمودند.

>>>
recommended by amigo19

Share/Save/Bookmark