مانیفیست دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال
Iran Emrooz
27-Apr-2009 (2 comments)

لیبرالیسم بر سه اصل فردیت، عقل و آزادی استوار شده‌است. در لیبرالیسم اصالت با فرد و آزادی او است و اداره‏ امور جامعه و مسئولیت هدایت بشر به ساحل آرامش و لذت، بر عهده‏ عقل نهاده شده‌است. آزادی برای ما هم هدف است، هم روش

>>>
Masoud Kazemzadeh

Liberal Manifesto

by Masoud Kazemzadeh on

I would use the Persian phrase "azadi-khah" instead of "liberal" that the author or authors use.


Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

More info on the Liberal Manifesto

by Masoud Kazemzadeh on

×متن کامل این مانیفست از این آدرس قابل دریافت است:


//www.iranianliberalism.com/images/manifest.pdf

 ادوارنيوز: سرانجام پس از گذشت بیش از دو سال فعالیت فکری، "دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال دانشگاه‌های ایران"، به وعده‌ای که پیشتر داده‌بودند، عمل کردند و مانیفستی را منتشر نمودند که به گفته آ‌ن‌ها، مبین "مبانی نظری مشترک" كسانی خواهد بود كه "ذیل پرچم لیبرالیسم به ایران و جهانی آبادتر، ثروتمندتر و آزادتر می‏اندیشند". مانيفست منتشرشده -که به نظر می‌رسد چه در ميان گروه‌های فعال دانشجويی و چه در تاريخ جنبش دانشجويی در نوع خود بي‌نظير باشد- شامل روی‌کرد نظری و تئوريک اين گروه به مسائل مختلف و دغدغه‌های موجود است.