چرا اهود باراک ایران را تهدیدی بنیادی برای اسرائیل نمی داند؟
BBC
28-Apr-2009 (2 comments)

آقای بارک گفته ایرانی ها شطرنج را ابداع کردند و در این عرصه هم شطرنجی نظام مند و پیچیده بازی می کنند. وزیر دفاع اسرائیل همچین ملت ایران را مجموعه ای از مردم که با یک هویت جمعی به هم پیوند خورده اند توصیف کرد و مدعی شد که امپراطوری باستانی ایران نیز از اجزای این هویت جمعی ایرانیان است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
Hajminator

kofri

by Hajminator on

Indians invented the board and its pieces but they played chess with dices and completely different rules than what we know. Persians invented the chess game - the rules as they are played by nowdays. You may find more information on Ari's article

//iranian.com/main/2009/mar/shatranj


default

ta boodeh o naboodeh

by kofri (not verified) on

ta boodeh o naboodeh migoftan ke shatranj kare hendi hast!!! baz ma irooniha shodim mobtaker o mokhtareo o candid oscar!!!