حالا این مقاله را ببین
agahee.org,and javan blog / amigo19
07-May-2009 (one comment)

«مردم اگر بخواهند همانطور كه شاه را از ايران بيرون كردند ميتوانند بهاييت را نيز از ایران بيرون كنند اما ما نميخواهيم اين عمل موجب سرو صدا شود بلكه پيرو قانون هستيم و مي خواهيم فعاليتها به صورت قانوني انجام شود» ( منبع : خبرگزاری ایرنا
در بودجۀ سال ۱۳۸۸ دولت جمهورى اسلامى ايران ۳ ميليارد تومان براى مبارزه با ديانت بهائى اختصاص داده شده است در نشريۀ اينترنتى ”آيندۀ روشن“ چنين آمده است: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز ٢۴ اسفند با کل يات لايحۀ پيشنهادى دولت رأى موافق دادند. بر اساس گزارش ”آينده روشن“، در بودجه ٨٨ طبق پيشنهاد کميسيون اجتماعى مبلغ ٣٠ ميليارد ريال براى جذب آموزش و اعزام مبلّغان در مقابله با فعّاليّت ها

3 میلیار تومان داریم، آن را چگونه خرج کنیم؟!

این واضح است که اقتصاد برای هر مملکتی بسیار مهم است. مرگ و زندگی افرا... >>>

recommended by amigo19

Share/Save/Bookmark

 
amigo19

«مردم اگر

amigo19


«مردم اگر بخواهند همانطور كه شاه را از ايران بيرون كردند ميتوانند بهاييت را نيز از ایران بيرون كنند اما ما نميخواهيم اين عمل موجب سرو صدا شود بلكه پيرو قانون هستيم و مي خواهيم فعاليتها به صورت قانوني انجام شود» ( منبع : خبرگزاری ایرنا
در بودجۀ سال ۱۳۸۸ دولت جمهورى اسلامى ايران ۳ ميليارد تومان براى مبارزه با ديانت بهائى اختصاص داده شده است در نشريۀ اينترنتى ”آيندۀ روشن“ چنين آمده است: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز ٢۴ اسفند با کل يات لايحۀ پيشنهادى دولت رأى موافق دادند. بر اساس گزارش ”آينده روشن“، در بودجه ٨٨ طبق پيشنهاد کميسيون اجتماعى مبلغ ٣٠ ميليارد ريال براى جذب آموزش و اعزام مبلّغان در مقابله با فعّاليّت ها