کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران
iran emrooz / Amigo 19
14-May-2009 (one comment)
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، ایران باید هفت تن از رهبران محبوس جامعه بهائیان را به سرعت آزاد کند و یا بی درنگ آنها را محاکمه کند تا بتوانند در یک روند منصفانه و علنی در مقابل اتهام‌های جدی که علیه‌شان مطرح شده از خود دفاع کنند. امروز اولین سالگرد حبس شش تن از این اشخاص است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خوستار آزادی بدون هیچ قید و شرط و فوری شش تن از رهبران بهاییان شد. >>>
amigo19

رهبران بهایی را آزاد کنید

amigo19


I hope there is enough International Support for Bahai leaders to be released !


Share/Save/Bookmark