عمر موسی: اسرائیل تهدید است نه ایران
BBC
17-May-2009

عمر موسی، دبیرکل اتحادیه عرب گفت توان هسته ای اسرائیل و نه ایران، بزرگ ترین تهدید برای صلح در خاورمیانه است. دبیرکل اتحادیه عرب که در مجمع جهانی اقتصاد در اردن سخن می گفت افزود اکثر اعراب، (برنامه هسته ای) ایران را مهم ترین مساله نمی دانند. آقای موسی گفته است سلاح های هسته ای اسرائیل "خطر واقعی" در خاورمیانه است. دبیرکل اتحادیه عرب این سخنان خود را در همایشی یا عنوان "آینده تلاش های صلح در خاورمیانه" بیان کرده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark