‫احمدی نژاد: انتقاد نامزدها خلاف قانون است
BBC
25-May-2009

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و یکی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه 4 خرداد در یک نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به انتقاد از رقبای انتخاباتی اش پرداخت که سیاست خارجی وی را زیر سئوال برده اند.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark