دانشجوی اخراجی دانشگاه مازندران پس از گذراندن 6 ترم در رشته ریاضیات محض به دلیل بهایی بودن از دانشگاه مازندرا
بهائیان ایران. بهائیان ایران و اخبار ایران و جهان
26-May-2009

سه شنبه ، 5 خرداد 1388 ، 11:34

 

کمیته حق تحصیل، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعد از برگزاری دو نشست در اردیبهشت ماه سال جاری در روز گذشته مورخه 4 خردادماه سومین نشست سراسری خود را در شهر ساری مرکز استان مازندران برگزار کرد.

در این نشست که با حضور اعضای کمیته حق تحصیل، حقوقدانان و عده ای از محرومین از تحصیل برگزار شد به صحبت درباره علل و راه حل های حقوقی و عملی موجود برای جلوگیری و کاهش این محرومیت ها پرداخته شد.

در ابتدا حسام میثاقی در مورد مجموعه فعالان حقوق بشر و تاریخچه تشکیل کمیته حق تحصیل صحبت نمود. او با اشاره به اینکه نهادینه کردن قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در ایران از جمله اهداف مجموعه و همچنین کمیته است به صحبت در مورد اهداف و امکانات کمیته پرداخت. آقای میثاقی نظم دادن و سیستماتیک کردن فعالیت های پی جویی حق تحصیل... >>>

recommended by amigo19

Share/Save/Bookmark