به نظر شما اين عمل : بيرون راندن مردم از خانه ها و فروش اموال غصبي از اسلام نشاني دارد؟
بهائیان ایران. بهائیان ایران و اخبار ایران و جهان / amigo19
27-May-2009 (2 comments)
چهارشنبه ، 6 خرداد 1388 ، 09:02

قبرستان بهائیان روستای ایول واقع در جاده ی ساری- کیاسر- به طرف سمنان کیلومتر18 برای فروش به مزایده گذاشته شد.

این مطلب از طریق دو روزنامه ی کثیرالانتشار همشهری و ایران از تاریخ 26/2/88 لغایت 3/3/88 درج و تاریخ مزایده نیز 5/3/88 اعلام و منبع آن سازمان «اموال و املاک ستاد» اعلان  شده است.

آخرین نشر در خصوص این مزایده در روزنامه ی همشهری به تاریخ 3/3/88 سال هفدهم شماره ی 4842 در صفحات اول وصفحات 22 تا27 قابل رویت است.

همچنین مطلب مورد نظر، در صفحه ی 25 شماره ی فوق روزنامه ی همشهری، در ذیل مازندران ردیف 1 چنین آمده است:

آدرس: ساری-کیاسر- به طرف سمنان- کیلومتر 18 روستای ایول- پشت خانه ی بهداشت

شماره ی پرونده : 1870

نوع ملک: زمین

کاربری ملک: بافت مسکونی

>>>

amigo19

Bid on Baha'i Cemetery

by amigo19 on

shame on Mordeh khoran!


Share/Save/Bookmark

 
nojanthegreat

i think behind the whole

by nojanthegreat on

i think behind the whole thing is an iranian man or woman who want to make buck and see this grave yard as a great chance. and i think last dead who were buried there were like 26 years old , in 4 years i think it wll be legal to change it to residential area. it the same with all the grave yards.