پيام سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به نشست سراسری حق تحصيل در كرمانشاه
بهائیان ایران. بهائیان ایران و اخبار ایران و جهان / amigo19
29-May-2009
پيام سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به نشست سراسری حق تحصيل در كرمانشاه 28/05/2009

عصر امروز چهارمين نشست سراسری حق تحصيل در كرمانشاه برگزار شد. كاوه قاسمی كرمانشاهی از اعضای ارشد سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان نيز با حضور در اين نشست پيامی را از سوی سازمان حقوق بشر كردستان قرائت نمود كه متن آن در پی خواهد آمد.   

هم‌ميهنان و هم‌شهريان گرامی

اينك كه در ادامه‌ی برگزاری سلسله نشست‌های سراسری حق تحصيل از سوی كميته‌ی پی ‌جويی حق تحصيل بهائيان و مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران شاهد برگزاری اين نشست در كرمانشاه هستيم بر خود لازم می‌دانيم تا به نام سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در راستای دفاع بدون اغماض و اغراض از حقوق بشر و به دنبال اعتراضات صورت گرفت... >>>

recommended by amigo19

Share/Save/Bookmark