کودتای شبانه علیه انتخاب مردم: وزارت کشور جای موسوی را با احمدی‌نژاد عوض کرد
Mousavi's site "moje Sevom" / Supporters of Mousavi's campaign
12-Jun-2009 (2 comments)

طبق اخبار رسیده، ستاد مرکزی موسوی در حال حاضر پلمب شده و در خیابان اطراف آن (از میدان ولیعصر تا میدان فاطمی، از میدان فاطمی تا تقاطع خیابان کاج) مقررات منع عبور و مرور و چیزی شبیه حکومت نظامی برقرار است. این حمله غیرمنتظره چند دقیقه پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری فارس (وابسته به سپاه پاسداران) ادعا کرد احمدی‌نژاد 21 میلیون از 31 میلیون رای شمارش شده را کسب کرده است. خبرگزاری فارس با سابقه دهها دروغ در هفته‌های اخیر، این بار در حالی از رای بالای شصت درصدی احمدی‌نژاد خبر می‌داد که در هیچ دوره‌ای از انتخابات تا این ساعت، چنین حجمی از آرا قابل تجمیع و جمع‌بندی نبود؛ چه رسد به اعلام نتایج نهایی.

>>>
recommended by babak pirouzian

Share/Save/Bookmark

 
Mousavi1388

"I will not surrender"

by Mousavi1388 on


In a statement released on Saturday on Mir-Hossein Mousavi's website, he protested "strongly" to the"obvious violations" in Iran's presidential elections. Mousavi, who late on Friday said he had won the election, called the official result of the vote "stunning."

    He protested to "the current process of and obvious and numerous violations and irregularities in the election day" .

    He asked the Iranian people "to remain in the scene" and pointed out that, "such an injustice will cause the removal of the legitimacy" and "in case the result is not changed the people will not condescend to the president."

"I personally strongly protest the many obvious violations and I'm warning I will not surrender to this dangerous charade. The result of what I see from such a performance of dishonest people is shaking the pillars of the system of Islamic Republic and the rule of deception and dictatorship."He said.

    "I ask the officials to stop such a process before it is too late and return to the land of law and preserve people's rights."," the statement said.

"People who waited in long queues, they know the composition of the votes and they themselves know who they voted for," his statement said."They are surprised and are watching the juggling of ... officials when they announced the result."

Mousavi said he would reveal the "secrets behind this dangerous charade" 

"I'm warning that I won't surrender to this manipulation," said Mr Mousavi.

 He warned "people won't respect those who take power through fraud"and called the decision to announce Mr Ahmadinejad winner was a "treason to the votes of the people.


 


default

This should be translated

by Anonymoue (not verified) on

This should be translated and sent to Ap.