«ورود به روند انتخابات اشتباه بود»
Deutsche Welle / احمد زید‌آبادی
13-Jun-2009 (one comment)

احمد زید‌آبادی: آرایی که اعلام شد، هیج تناسبی با آنچه همه ما دیدیم، نداشت. این آراء مدیریت شده و منطبق با واقعیت نیست. اگر قراربود چنین شود، اصلا چه لزومی به حضور موسوی یا کروبی بود؟ این هم از تناقض‌هایی است که به راحتی فهم نمی‌شود، زیرا نظام در این زمینه‌ها خیلی خاص رفتار می‌کند. به نظر من، کل ورود به این روند اشتباه بود و این باید درسی شود که همه ازاین پس تا شرایط یک رقابت عادلانه نباشد، وارد عرصه  انتخابات نشوند.

>>>
Masoud Kazemzadeh

Ahmad Zeid-Abadi Interview Before Arrest

by Masoud Kazemzadeh on

I do not agree with much of Zeid-Abadi's analysis here.  However, he might represent the thinking of many.


Share/Save/Bookmark