موسوی، کروبی و خاتمی در 'مسیر راهپیمایی' حضور می یابند
BBC Farsi
15-Jun-2009 (one comment)

راهپیمایی هواداران معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات به تعویق افتاده اما نامزدهای معترض و همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق، در مسیر راهپیمایی حاضر خواهند بود.

>>>
recommended by Princess

Share/Save/Bookmark

 
default

oen shot dead by baseeji in azadi sqaure tonight

by azadi55 (not verified) on