استعفاي دسته‌جمعي اساتيد دانشگاه تهران
Bamdad Khabar / Bamdad Khabar
15-Jun-2009 (one comment)

در پي حملات شب گذشته به کوي دانشگاه تهران و کشته شدن پنج تن از دانشجويان اين دانشگاه، دکتر جبه‌دار مارالاني رئيس دانشکده برق و
کامپيوتر پرديس دانشکده‌هاي فني اين دانشگاه از سمت خود استعفا داد. جبه‌دار مارالاني که چهره ماندگار گرايش الکترونيک دانشکده برق است و پدر مهندسي برق ايران لقب گرفته‌است، عصر امروز از سمت خود کناره‌گيري کرد.وی از سال 81 رئیس دانشکده برق بوده است.دانشجویان خواهان استعفای فرهاد رهبر رئیس انتصابی دانشگاه تهران هستند و بی کفایتی او را در دفاع از کیان دانشگاه و جان دانشجویان محکوم می

>>>
Artificial Intelligence

5 Tehran University Students Murdered

by Artificial Intelligence on

I had a problem with the link before and I fixed it now. Sorry.


Share/Save/Bookmark