موافقت رهبر ایران با تمدید زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی
BBC Farsi
23-Jun-2009 (one comment)

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران با درخواست احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی برای تمدید مدت زمان رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرده است.

>>>
recommended by Princess

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

Buying time

by mahmoudg on

nothing more nothing less.  International pressure must be kept up and nothing should be acceptable until this regime is gone.