سرباز وطن یا جنایتکار جنگی؟
Rooz Online / Eesa Saharkhiz
28-Jun-2009 (2 comments)

  بکارگیری نیروهای مسلح شده ی سیزده تا شانزده ساله به عنوان نیروی خشن ضربتی هم از شاهکارهای بفرموده ی رهبر است. جوانان بی گناهی که نادانسته بازیچه ی دست قدرت طلبان شده اند و هنوز آن قدر خردسال هستند که وقتی خسته می شوند، هدیه و جایزه ای چون کیک و ساندیس راضی شان می کند و پولی که آخر شب یا آخر ماه در جیبشان می گذارند، خاطره ی جنایت روزانه را از یادشان می برد. این کار اوج رذالتی تاریخی است که این روزها و گاه شباهنگام در ایران در حال اجراست. اکنون روشن شده است که آن جوانان بی گناهی را که  سال ها در چند اردوگاه ویژه سپاه چون اردوگاه حسن آباد، در مسیر تهران - قم آموزش نظامی و ضد چریک شهری می دادند با چه هدفی گرد آوری می کردند. آن ها مخفیانه بچه های بی گناه مردم فقیر یا فرزندان بی سرپرست را به ازای لقمه نانی چون گلادیاتورها بار می آورده اند. نظامیان کوچکی که شستشوی مغزی و بازی های نظامی به آن ها اجازه می دهد به بهانه ی دستگیری جوانان م... >>>

Ali Lakani

Basij special forces--shocking revelations

by Ali Lakani on

I have to hand it to this guy for his courage.  He lives in Iran and has dared to call the Supreme Leader a criminal, reminding him that he will be tried in a crimes against humanity court one day, and revealing shocking news of special training camps for 13-16 year old boys in Hassan Abad, where special basij forces are taught to be merciless killers.  Don't miss this article.


Share/Save/Bookmark

 
default

Wow! Very nice piece! Eyval

by Nima1 (not verified) on

Wow! Very nice piece! Eyval