قصد رسانه های حامی احمدی نژاد در نسبت دادن قتل ندا آقاسلطان به آرش حجازی!
Gooya from IRNA
01-Jul-2009 (3 comments)

"ندا آقاسلطان" چگونه کشته شد؟

پيش از اين «وطن امروز» در گزارشی که سوم تيرماه منتشر کرد، آورده بود: تلويزيون‌های بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمريکا در ادامه روند تشنج‌آفرينی در قالب انعکاس جهت‌دار اخبار وقايع اخير در تهران، از روز يکشنبه با مانور روی تصوير يکی از کشته‌شدگان حوادث اخير مدعی هستند که اين فرد به‌وسيله نيروهای انتظامی ايران کشته شده است. اين در حالی است که با بررسی گلوله‌های خارج شده از بدن کشته‌شدگان حوادث اخير مشخص شده است که فشنگ‌های به کار رفته متعلق به هيچ‌يک از ارگان‌های نظامی و امنيتی کشور نبوده و از خارج از مرزهای کشور به تهران فرستاده شده است. اما آنچه که چندی پس از قتل ندا آقا‌سلطان مشخص شد و به نوعی تاييد‌کننده گزارش‌های نهاد‌های امنيتی به شمار می‌رفت، نقش فردی به نام آرش حجازی بود.

>>>
Majid Zahrai

'The doctor killed Neda'!

by Majid Zahrai on

Unbelievably por roo!  Yeah, right, the bystanders killed her!  IRI thinks that if they show that the "symbol" of their brutality and loss of innocent human life in the hands of criminal thugs is questioned and attributed to "foreign intervention" they can be vendicated in the hundreds of other murders they committed in June.  This is the source of their obsession in proving that someone other than the peace loving Basijis and riot police killed her.  So juvenile and amateur, just like how they rigged the elections.Share/Save/Bookmark

 
nojanthegreat

majid ?

by nojanthegreat on

how yo know him again ?

how you know he was bystander ?

we dont know him that well and he have alot of detail to share . 

if he is afraid of iranian goverment he can go to local pd and give the whole report to them  so interpol can share it with tehran .

 


Ali P.

Had he not left Iran in a hurry...

by Ali P. on

The good doctor would have been arrested, confessed to killing Neda on the orders of British intelligence, and later he would have been found dead in his cell, apparently having committed suicide in jail, due to his guily conscious, by banging his head to the wall.

 

 That dawg won't hunt no more y'all...